<div align="center"> <h1>Strona poswiecona grze Rainbow Six</h1> <h3>RainbowSix</h3> <p>slowa,kluczowe</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://szafir.univ.szczecin.pl/~yoco/" rel="nofollow">http://szafir.univ.szczecin.pl/~yoco/</a></p> </div>